ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Οι ανώτατες τιμές δαπάνης ανα φυτεία και ανα στρέμμα
 

Ανώτατες επιλέξιμες τιμές για το σύνολο των κατηγοριών επενδύσεων
 

Ανώτατες τιμές για συμβατικες κατασκευές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και αποθηκών

Προδιαγραφές και οι ανώτατες τιμές κατασκευής και αγοράς εξοπλισμού για θερμοκήπια

Ανώτατες τιμές υλοποίησης πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Ανώτατες τιμές σταβλικών εγκαταστάσεων, αρμεκτηρίων, παγολεκανών και μηχανών γαλουχίας αιγοπροβάτων

Ανώτατες τιμές σταβλικών εγκαταστάσεων αγελαδοτροφίας γαλακτοπαραγωγής και κρεοπαραγωγής

Ανώτατες τιμές σταβλικών εγκαταστάσεων χοιροτροφίας

Ανώτατες τιμές υλοποίησης επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντοςCopyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet