ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τρόπος Υπολογισμού Ιπποδύναμης Γεωργικού Ελκυστήρα

Νόμιμη κατοχή ακινήτων εγκατάστασης επενδύσεων και χωροθέτηση επενδύσεων

Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης αγροτεμαχίου (με συμβολαιογραφικό μισθωτήριο και μετεγγραφη στο υποθηκοφυλάκειο) 
 

Έτη απόσβεσης, σε κτίρια και εξοπλισμό μιας εκμετάλλευσης
 

Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet