Ανώτατες Τιμές Κατασκευής και Εξοπλισμού Θερμοκηπίων

Παρακάτω τίθενται οι προδιαγραφές και οι ανώτατες τιμές κατασκευής και αγοράς εξοπλισμού για θερμοκήπια.
  • Τα θερμοκήπια τύπου υψηλού τολ, πληρούν τις εθνικές προδιαγραφές εφόσον συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην με αριθ. πρωτ. 263195/24-03-2010 (ΦΕΚ/Β/388/2010) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού «προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων» όπως ισχύει κάθε φορά.
  • Τα θερμοκήπια χωρικού τύπου, πληρούν τις εθνικές προδιαγραφές εφόσον συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές θερμοκηπίων της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας.
  • Τα τυποποιημένα θερμοκήπια πληρούν τις εθνικές προδιαγραφές εφόσον έχουν έγκριση τύπου των καθ’ ύλη αρμοδίων Υπηρεσιών της Διοίκησης. Συνεπάγεται, ότι δεν ενισχύεται από το καθεστώς η εγκατάσταση, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός και η μετατροπή τυποποιημένων θερμοκηπίων που δεν διαθέτουν έγκριση τύπου. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης – έγκρισης τα τυποποιημένα θερμοκήπια πληρούν τις εθνικές προδιαγραφές εφόσον η προμηθεύτρια εταιρία βεβαιώνει την ύπαρξη έγκρισης τύπου.

Ανώτατες τιμές επενδυτικών δαπανών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων

Θερμοκήπια
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΥΠΟΣ Α: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΑΜΦΙΡΡΙΚΤΟ ΑΠΛΟ
και ΥΨΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΜΕΧΡΙ 2.60 ΜΕΤΡΑ
1) Κάλυψη όλο με μαλακό πλαστικό 17.000€/στρ
2) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυεστέρα, οροφή με μαλακό πλαστικό 18.000€/στρ
3) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυκαρβονικό, οροφή με μαλακό πλαστικό 19.000€/στρ
ΤΥΠΟΣ Β: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΑΜΦΙΡΡΙΚΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ
και ΥΨΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΜΕΧΡΙ 2.60 ΜΕΤΡΑ
1) Κάλυψη όλο με μαλακό πλαστικό 21.500€/στρ.
2) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυεστέρα, οροφή με μαλακό πλαστικό 22.500€/στρ.
3) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυκαρβονικό, οροφή με μαλακό πλαστικό 23.500€/στρ.
ΤΥΠΟΣ Γ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΤΟΞΩΤΟ ΑΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
και ΥΨΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΜΕΧΡΙ 2.60 ΜΕΤΡΑ
1) Κάλυψη όλο με μαλακό πλαστικό 17.000 €/στρ.
2) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυεστέρα, οροφή με μαλακό πλαστικό 18.000€/στρ.
3) Κάλυψη προσόψεις με πολυεστέρα, οροφή – παράθυρα - ποδιές με μαλακό πλαστικό 17.500€/στρ.
4) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυκαρβονικό, οροφή με μαλακό πλαστικό 19.000€/στρ.
5) Κάλυψη προσόψεις με πολυκαρβονικό, οροφή – παράθυρα - ποδιές με μαλακό πλαστικό 18.500€/στρ.
ΤΥΠΟΣ Δ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΞΩΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΘΥΡΑ), ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, και ΥΨΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΜΕΧΡΙ 2.60 ΜΕΤΡΑ
1) Κάλυψη όλο μαλακό πλαστικό 20.900€/στρ.
2) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυεστέρα, οροφή με μαλακό πλαστικό 22.500€/στρ.
3) Κάλυψη προσόψεις με πολυεστέρα, οροφή – παράθυρα - ποδιές με μαλακό πλαστικό 21.500€/στρ
4) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυκαρβονικό, οροφή με μαλακό πλαστικό 23.500€/στρ.
5) Κάλυψη προσόψεις με πολυκαρβονικό, οροφή – παράθυρα - ποδιές με μαλακό πλαστικό 22.500€/στρ.
ΤΥΠΟΣ Ε: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΞΩΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ,
ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΘΥΡΑ), ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ,
και ΥΨΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΑΠΟ 2.60 ΜΕΤΡΑ έως και 4 ΜΕΤΡΑ
1) Κάλυψη όλο πλαστικό 22.000€/στρ.
2) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυεστέρα, οροφή με πλαστικό 23.000€/στρ.
3) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυκαρβονικό, οροφή με πλαστικό 24.000€/στρ
ΤΥΠΟΣ ΣΤ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΞΩΤΟ
ΠΟΛΛΑΠΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΘΥΡΑ), ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ,
και ΥΨΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 4 ΜΕΤΡΑ
1) Κάλυψη όλο πλαστικό 25.000€/στρ.
2) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυεστέρα, οροφή με πλαστικό 29.000€/στρ.
3) Κάλυψη προσόψεις και ποδιές με πολυκαρβονικό, οροφή με πλαστικό 31.000€/στρ.
4) Κάλυψη όλο πολυκαρβονικό 37.000€/στρ.
*Στα Χωρικά Θερμοκήπια υπάρχει μείωση 25% στις αναγραφόμενες τιμές των τυποποιημένων θερμοκηπίων
*Στα Ξύλινα Θερμοκήπια υπάρχει μείωση 40% στις αναγραφόμενες τιμές των μεταλλικών θερμοκηπίων

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΘΥΡΑ) κλπ
Ανοίγματα (παράθυρα) οροφής αυτόματα 25€/τρέχον μέτρο
Ανοίγματα πλαϊνά (παράθυρα) αυτόματα, κάλυψη πλαστικό 20€/τρέχον μέτρο
Ανοίγματα πλαϊνά (παράθυρα) αυτόματα, κάλυψη πολυεστέρα 38€/τρέχον μέτρο
Ανοίγματα πλαϊνά (παράθυρα) αυτόματα, κάλυψη πολυκαρβονικό 40€/τρέχον μέτρο
Διπλό (φουσκωτό) πλαστικό οροφής 2.000€/στρ.
Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου παραθύρων 300€/παράθυρο
Ανεμόμετρο 365€/τεμ.
Αισθητήρας βροχής 220€/τεμ.

Εγκαταστάσεις Φυτικής Παραγωγής τύπου ΤΟΛ
 
ΥΨΗΛΑ ΤΟΛ ΤΟΞΩΤΑ (ΜΟΝΑ), ΥΨΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΠΟ 1,8μ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΟΞΩΝ 2μ.
Σκελετός μεταλλικός γαλβανιζέ με άνοιγμα > 5m, τόξα (B.T. 2mm), ø 1”, Μήκος Σωλήνα 8,5μ. 3.850 €/στρ.
Σκελετός μεταλλικός γαλβανιζέ με άνοιγμα > 5m, τόξα (B.T. 2mm), ø 1”, Μήκος Σωλήνα 9,0μ. 3.950 €/στρ.
Σκελετός μεταλλικός γαλβανιζέ με άνοιγμα > 5m, τόξα (B.T. 2mm), ø 1”, Μήκος Σωλήνα 10,0μ. 4.150 €/στρ.
Σκελετός μεταλλικός μαύρος με άνοιγμα > 5m, τόξα (B.T. 2mm), ø 1”, Μήκος Σωλήνα 8,5μ. 3.550 €/στρ.
Σκελετός μεταλλικός μαύρος με άνοιγμα > 5m, τόξα (B.T. 2mm), ø 1”, Μήκος Σωλήνα 9,0μ. 3.600 €/στρ.
Σκελετός μεταλλικός μαύρος με άνοιγμα > 5m, τόξα (B.T. 2mm), ø 1”, Μήκος Σωλήνα 10,0μ. 3.800 €/στρ.
ΥΨΗΛΟ ΤΟΛ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΞΩΤΟ, ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ,
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 2 ΜΕΤΡΑ
Άνοιγμα 5μ, ορθοστάτες ø 1” μήκος 1,70μ, τόξα ø 1” μήκος σωλήνα 6μ, υδρορροή μεταλλική με ενδεικτικό μήκος 160μ 5.980 €/στρ.
Άνοιγμα 7μ, ορθοστάτες ø 1 1/14”, μήκος 1,70μ, τόξα ø 1 1/14”, μήκος σωλήνα 9μ, υδρορροή μεταλλική με ενδεικτικό μήκος 115μ 5.850 €/στρ
Άνοιγμα 8μ, ορθοστάτες ø 1 1/14”, μήκος 1,70μ, τόξα ø 1 1/14”, μήκος σωλήνα 10μ, υδρορροή μεταλλική με ενδεικτικό μήκος 96μ 5.500 €/στρ
Άνοιγμα 5μ, ορθοστάτες ø 1” μήκος 1,70μ, τόξα ø 1” μήκος σωλήνα 6μ, υδρορροή πλαστική με ενδεικτικό μήκος 160μ 5.370 €/στρ
Άνοιγμα 7μ, ορθοστάτες ø 1 1/14” μήκος 1,70μ, τόξα ø 1 1/14”, μήκος σωλήνα 9μ, υδρορροή πλαστική με ενδεικτικό μήκος 115μ 5.450 €/στρ
Άνοιγμα 8μ, ορθοστάτες ø 1 1/14”, μήκος 1,70μ, τόξα ø 1 1/14”, μήκος σωλήνα 10μ, υδρορροή πλαστική με ενδεικτικό μήκος 96μ 5.150 €/στρ
ΥΨΗΛΟ ΤΟΛ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΞΩΤΟ, ΜΑΥΡΟ,
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 2 ΜΕΤΡΑ
Άνοιγμα 5μ, ορθοστάτες ø 1” μήκος 1,70μ, τόξα ø 1” μήκος σωλήνα 6μ, υδρορροή μεταλλική με ενδεικτικό μήκος 115μ  
5.260 €/στρ
Άνοιγμα 7μ, ορθοστάτες ø 1 1/14” μήκος 1,70μ, τόξα ø 1 1/14”, μήκος σωλήνα 9μ, υδρορροή μεταλλική με ενδεικτικό μήκος 115μ 5.190 €/στρ
Άνοιγμα 8μ, ορθοστάτες ø 1 1/14”, μήκος 1,70μ, τόξα ø 1 1/14”, μήκος σωλήνα 10μ, υδρορροή μεταλλική με ενδεικτικό μήκος 96μ 4.900 €/στρ
Άνοιγμα 5μ, ορθοστάτες ø 1” μήκος 1,70μ, τόξα ø 1” μήκος σωλήνα 6μ, υδρορροή πλαστική με ενδεικτικό μήκος 115μ 4.750 €/στρ
Άνοιγμα 7μ, ορθοστάτες ø 1 1/14” μήκος 1,70μ, τόξα ø 1 1/14”, μήκος σωλήνα 9μ, υδρορροή πλαστική με ενδεικτικό μήκος 115μ 4.600 €/στρ
Άνοιγμα 8μ, ορθοστάτες ø 1 1/14”, μήκος 1,70μ, τόξα ø 1 1/14”, μήκος σωλήνα 10μ, υδρορροή πλαστική με ενδεικτικό μήκος 96μ 4.310 €/στρ

Εξοπλισμός θερμοκηπίων
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
Επιδαπέδια θέρμανση λεβητοστάσιο με κατανομή το στρέμμα (πλήρης) 20.500 €/στρ
Αεροθέρμανση πετρελαίου 100.000 kcal 3.800 €/τεμ.
Αεροθέρμανση πετρελαίου 150.000 kcal 4.800 €/τεμ.
Αεροθέρμανση πέλετ 100.000 kcal 6.200 €/τεμ.
Αεροθέρμανση πέλετ 150.000 kcal 7.500 €/τεμ.
Αεροθέρμανση πυρηνόξυλο έως 200.000 kcal (περιλαμβάνει σιλό, αναβατόριο, χώρο αποθήκευσης πυρήνα κ.ά) 12.000 €/τεμ.
Ανεμιστήρες για ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας (κυκλοφορητές) 1.500 €/στρ
Παθητικό ηλιακό σύστημα 500 €/στρ
Δεξαμενή πετρελαίου 1000 λίτρα 350€/τεμ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
Ανεμιστήρες για δυναμικό αερισμό συνολικής δυναμικότητας γύρω στα 165.000 μ3/ ώρα το στρέμμα  
4.500 €/στρ
Ψύξη (Cooling) το στρέμμα 9.000 €/στρ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
Σταθερό ψεκαστικό με αεροσυμπιεστή 2.000 €/στρ
Ανεμιστήρες για ομοιόμορφη κατανομή φαρμάκου κ.λπ. 1.800 €/στρ
Τροχήλατος νεφελοψεκαστήρας μονής κεφαλής 3.800 €/τεμ.
Τροχήλατος νεφελοψεκαστήρας διπλής κεφαλής 5.000 €/τεμ.
ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ
Υπολογιστής, υπόστρωμα, πανί εδαφοκάλυψης, κανάλια απορροής, άρδευση με μπεκ, αντλία μεταφοράς νερού, αντλία φρέσκου νερού, φίλτρα, δεξαμενές λιπασμάτων κ.λπ. (το πόσο αυτό προστίθεται μια φορά για θερμοκήπιο μέχρι 10 στρέμματα)  
 
21.500 €/στρ
Άρδευση διανομή κατά στρέμμα 3.200 €/στρ
Υπόστρωμα με περλίτη, πετροβάμβακα, κοκοφοίνικα (κοκοσόιλ), με ή χωρίς πανί εδαφοκάλυψης 7.000 €/στρ
Βάσεις, κανάλια, στηρίγματα / στρ (κλειστού κυκλώματος υδροπονίας) 7.200 €/στρ
Βάσεις, κανάλια, στηρίγματα / στρ (ανοιχτού κυκλώματος υδροπονίας) 1.500 €/στρ
Δεξαμενή ανακύκλωσης και οξυγόνωσης θρεπτικού διαλύματος (εφάπαξ) 3.200 €

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΑΓΚΟΣ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ
Με θερμαινόμενο δάπεδο (ηλ. αντιστάσεις) και ηλεκτρικό πίνακα (5τ.μ. ) 2.100 €/τεμ.
Με θερμαινόμενο δάπεδο (ηλ. αντιστάσεις) και ηλεκτρικό πίνακα (7,5 τ.μ.) 2.650 €/τεμ.
Με θερμαινόμενο δάπεδο (ηλ. αντιστάσεις) και ηλεκτρικό πίνακα (10 τ.μ.) 3.100 €/τεμ.
Με θερμαινόμενο δάπεδο (ηλ. αντιστάσεις) και ηλεκτρικό πίνακα (12,5 τ.μ.) 3.600 €/τεμ.
Με θερμαινόμενο δάπεδο (ηλ. αντιστάσεις), σύστημα υδρονέφωσης και ηλ. πίνακα (5 τ.μ.) 3.150 €/τεμ.
Με θερμαινόμενο δάπεδο (ηλ. αντιστάσεις), σύστημα υδρονέφωσης και ηλ. πίνακα (7,5 τ.μ.) 3.750 €/τεμ.
Με θερμαινόμενο δάπεδο (ηλ. αντιστάσεις), σύστημα υδρονέφωσης και ηλ. πίνακα (10 τ.μ.) 4.100 €/τεμ.
Με θερμαινόμενο δάπεδο (ηλ. αντιστάσεις), σύστημα υδρονέφωσης και ηλ. πίνακα (12,5 τ.μ.) 4.450 €/τεμ.
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Θερμοκουρτίνα οροφής επίπεδη 9.000 €/στρ
Θερμοκουρτίνα οροφής πυραμιδική 10.000 €/στρ
Σύστημα απολύμανσης εδάφους με ατμό 17.000 €/στρ
Θειαφιστήρας με ατμό 2.300 €/τεμ.
Εντομοστεγές δίκτυ 1.200 €/στρ
Μεταλλικός ανεμοθραύστης 4 μέτρα ύψος με δίχτυ 120€/τρέχον μέτρο
  
 


Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet