ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Εξοπλισμού Ζωικής Παραγωγής

Επενδύσεις σε εξοπλισμό ζωικής παραγωγής.
 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΛΜΕΞΗΣ Περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι αμελκτικών μηχανών, με εξαίρεση τα μικρά φορητά αμελκτήρια (π.χ. τροχήλατα), καθώς και ο εξοπλισμός που συνδέεται με την μηχανική άμελξη, (εξοπλισμός γαλακτομέτρησης,   αυτόματη   διατροφή   στο   αμελκτήριο, εγκλωβισμός κατά την άμελξη κ.α.) Δεν συμπεριλαμβάνονται κτιριακά και δαπάνες λογισμικού.
ΓΑΛΟΥΧΙΕΣ Μηχανές απογαλακτισμού
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΟΠΡΟΥ Περιλαμβάνεται κάθε μηχάνημα που απομακρύνει την κόπρο από τον χώρο ανάπαυσης ή το προαύλιο άσκησης των ζώων με αυτόματη διαδικασία , (π.χ. scraper).
ΣΧΑΡΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ Περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι σχαρωτών δαπέδων, που ανάλογα με το είδος εκτροφής ελαχιστοποιούν τις εργασίες απομάκρυνσης της κόπρου
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ Κάθε μηχανολογικός εξοπλισμός που σχετίζεται με την αυτόματη διανομή του σιτηρεσίου (ταινίες τροφοδοσίας κ.α.)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φορτωτές  πολλαπλών χρήσεων,  ενσιροδιανομείς,  αναμίκτες σιτηρεσίου, μηχανήματα προώθησης του σιτηρεσίου και πάσης φύσεως ταινίες μεταφοράς
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Περιλαμβάνεται κάθε αυτόματος εξοπλισμός που σχετίζεται με την παρακολούθηση των ζώων όσον αφορά τα σιτηρέσια, την ανίχνευσης οίστρων, την κατάσταση της υγείας των ζώων κ.α. (λογισμικό διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου, περιλαίμια, αυτόματες πόρτες διαλογής – ομαδοποίησης και προώθησης στον χώρο αναμονής, κ.α.). Δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες λογισμικού.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Περιλαμβάνεται  ο  εξοπλισμός  αυτόματης  συλλογής  αυγών, ταινίες μεταφοράς κ.α.
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Περιλαμβάνεται  κάθε  άλλος  αυτοματισμός  για  τον  οποίον τεκμηριώνεται η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στην εκμετάλλευση,  κατόπιν  τεχνικής  έκθεσης  του  συντάκτη.  Δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες λογισμικού.


Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet