ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Καινοτομίας Συλλογικών Σχημάτων

Επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες στα συλλογικά σχήματα.
 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προετοιμασία προϊόντων για την πρώτη πώληση
Συστήματα διαχωρισμού Συστήματα  διαχωρισμού  που  με  την  χρήση  ηλεκτρονικών αισθητήρων  (π.χ. κάμερα) ανιχνεύουν μέγεθος/χρώμα, μπορούν να έχουν εφαρμογή σε φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς.
Συστήματα ποιοτικού ελέγχου Συστήματα  ποιοτικού  ελέγχου  που  με  την  χρήση  αισθητήρων  ανιχνεύουν υποβαθμισμένους  καρπούς  ή  λαχανικά/ύπαρξη  μικροοργανισμών.  Μπορούν ενδεικτικά να έχουν εφαρμογή σε φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς.
Συστήματα ποιοτικού ελέγχου για την ανίχνευση τοξινών Συστήματα ποιοτικού ελέγχου που με την χρήση αισθητήρων ανιχνεύουν την ύπαρξη τοξινών, μπορούν να έχουν εφαρμογή σε ξηρούς καρπούς.
Συστήματα ελέγχου καθαρότητας (ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων) Συστήματα  έλεγχου  που  χρησιμοποιούνται  για  την  ανίχνευση  υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, μπορούν να έχουν εφαρμογή σε φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς.
 


Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet