Ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες χρηματοδοτικής ενίσχυσης της εκμετάλλευσης σας
μέσα από το πιο πλήρες portal για τα Σχέδια Βελτίωσης

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1

Το υπομέτρο  4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα οι δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» , πιο γνωστά ως "Σχέδια Βελτίωσης", αποτελούν το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για επενδύσεις στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων του συνόλου των αγροκτηνοτροφικών επιχειρήσεων της Ελλάδος ( γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και συλλογικά σχήματα).
 
Στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι:
  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς.
  • Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης, του εδάφους, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και της αποδοτικότερης χρήσης ενέργειας ή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
  • Ο περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της στήριξης επενδύσεων για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων.

Η GROWPLAN - Ορνιθάς Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει μακρόχρονη εμπειρία στην προετοιμασία φακέλων υπαγωγής στα Σχέδια Βελτίωσης δίνοντας σημασία στην εκπόνηση βιώσιμων μελετών με σκοπό την μακρόχρονη συνεργασία με τους πελάτες της.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.

Αναλυτικά τα κριτήρια της Δράσης 4.1.1
 


Ανώτατες τιμές για συμβατικες κατασκευές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και αποθηκών


Έτη απόσβεσης, σε κτίρια και εξοπλισμό μιας εκμετάλλευσης
 Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet